Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

zakochana-zlosnica

March 22 2017

zakochana-zlosnica

February 24 2017

zakochana-zlosnica
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viadieeine dieeine

February 22 2017

zakochana-zlosnica
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.

July 10 2014

zakochana-zlosnica
zakochana-zlosnica
zakochana-zlosnica
zakochana-zlosnica
5761 45fe
Reposted fromretaliate retaliate

June 24 2014

zakochana-zlosnica
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viamishasta mishasta

June 20 2014

zakochana-zlosnica
0611 cea3
Reposted fromfelicka felicka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zakochana-zlosnica
0611 cea3
Reposted fromfelicka felicka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zakochana-zlosnica

June 12 2014

zakochana-zlosnica

May 25 2014

zakochana-zlosnica
3994 4389

May 24 2014

May 21 2014

zakochana-zlosnica
9728 f32e
Reposted frommarronek marronek viamishasta mishasta

May 10 2014

zakochana-zlosnica
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viacecilia cecilia

May 09 2014

zakochana-zlosnica
7462 41a4 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamishasta mishasta
6474 091d
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viapinulowa pinulowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl